Home
    (NAGS)
Back

  BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 9:  F. S. Nordrum (red): Kongsberg Mineralsymposium 1995

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  PDF is available downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

  Tittelblad, forord og innhold  pdf
Petersen, O. V. (1995): 
Alkaline mineralforekomster i syd og syd-vest Grønland, 7-17
 PDF

 
Raade, G. (1995):
Secondary Zn and Cu minerals from contact deposits of the Oslo region, Norway, 18-26 pdf
 
Larsen, A. O. (1995):
Identiteten til de sorte amfibolene fra Oslo-feltets syenittpegmatittganger, 27-34 pdf
 
Ellingsen, H. V., Haugen, A., Raade, G., Eldjarn, K. & Berg, H.J. (1995): 
Sjeldne mineraler i en amazonittpegmatitt ved Tennvatn i Nordland, 35-37 pdf
 
Nordrum, F. S. & Larsen, A.O. (1995):
Erts- og sekundærmineraler fra De Lampertiske Duers gruve, Moisesberg kobberverk i Fyresdal, 38-41 pdf
 
Nordrum, F. S. (1995):
Mineralfunn på Kongsberg etter nedleggelsen av Sølvverket, 42-47 pdf
 
Abildgaard, N. J. (1995):
Skjerping etter gull på Bømlo- en oppsummering, 48-50 pdf
 
Berg, H.- J. (1995):
De geokjemiske forutsetninger for gullmineraliseringene på Bømlo, 51-69 pdf
 
Frøyland, M. (1995):
Geokjemisk analyse av bly-sink forekomstene i Fiskum, Buskerud, 70-83 pdf
 
ISBN 82-91337-07-1  

                                                                                                                     KEL © 2007-2022