Home
    (NAGS)
Back

  BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 9:  F. S. Nordrum (red): Kongsberg Mineralsymposium 1995

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  PDF is available downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

  Tittelblad, forord og innhold 
 
Ole V. Petersen 
Alkaline mineralforekomster i syd og syd-vest Grønland, 7-17
 PDF
 
Gunnar Raade  
Secondary Zn and Cu minerals from contact deposits of the Oslo region, Norway, 18-26 PDF
 
Alf Olav Larsen
Identiteten til de sorte amfibolene fra Oslo-feltets syenittpegmatittganger, 27-34 PDF
 
Hans Vidar Ellingsen, Astrid Haugen, Gunnar Raade, Knut Eldjarn og Hans-Jørgen Berg
Sjeldne mineraler i en amazonittpegmatitt ved Tennvatn i Nordland, 35-37 PDF
 
Fred Steinar Nordrum og Alf Olav Larsen
Erts- og sekundærmineraler fra De Lampertiske Duers gruve, Moisesberg kobberverk i Fyresdal, 38-41 PDF
 
Fred Steinar Nordrum
Mineralfunn på Kongsberg etter nedleggelsen av Sølvverket, 42-47 PDF
 
Niels J. Abildgaard
Skjerping etter gull på Bømlo- en oppsummering, 48-50 PDF
 
Hans-Jørgen Berg
De geokjemiske forutsetninger for gullmineraliseringene på Bømlo, 51-69 PDF
 
Merethe Frøyland
Geokjemisk analyse av bly-sink forekomstene i Fiskum, Buskerud, 70-83
PDF
 
ISBN 82-91337-07-1  

                                                                                                                     Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0)