Home
    (NAGS)
Back

BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 12:  F. S. Nordrum (red): Kongsberg Mineralsymposium 1997

  INNHOLD/CONTENTS:      Articles marked with  PDF is downloadable in Pdf-format. Click on the title to download

  Jamtveit,  B., Dahlgren, S. & Austrheim, H. (1997):  
Høy- temperatur kontaktmetamorfose av kalkholdige sedimenter ved Flekkeren, Skien5-11   
PDF
 
Raade, G. (1997):
Secondary Zn and Cu minerals from the Oslo region, Norway: Addendum. 12-13 
PDF

 
Raade, G. & Kristiansen, R. (1997):
(Nb,Fe)-substituted anatase from Herrebøkasa, Østfold, Norway  14-15
  PDF

 
Larsen, A.O. & Raade, G. (1997):
Pyroksener fra Oslofeltets syenittpegmatitter, 16-21 
PDF

 
Kristiansen, R. (1997):
Thortveititt Sc2Si2O7- et historisk tilbakeblikk og dagens status, 22-25 
PDF

 
Jahren, J. & Hurum, J. H. (1997):
Kambrosilurbergartene på Fiskum, øvre Eiker, 26-30
PDF

 
Hurum, J. H., Jahren, J., Berg, H-J. & Bjerkgård, T. (1997):
En eksotisk pegmatitt i kambrosiluren ved Eikeren, Buskerud, 31-34
PDF

 
  Bøe, P. (1997):
Boratmineralet ludwigitt i høymetamorf marmor i Vesterålen, 35-39  
PDF

 
Nordrum, F. S., Bergstrøm, T. Larsen, S. & Larsen, A. O. (1997):
Mineralfunn langs ny E 18 i Drammen og nordre Vestfold, 40-43
PDF

 
Nordli, Ø. L. & Johansen, D. (1997):
Ny RV 11 Drammen - Nedre Eiker. Mineraler fra veiutbyggingen, 44-45
  PDF

 
Juve, G. (1997):
Diamantprovins i nord , 46  [abstract]  PDF

 
Berg, H.-J. (1997):
Mineralforekomster på Sardinia. Noen turforslag, 47-55 PDF

 
Juve, G. & Bergstøl, S. (1997):
Granittpegmatitter i Tørdal, 56-57
PDF
ISBN 82-91337-12-8    

                                                                                                                            KEL © 2007-2022