Home
    (NAGS)
Back

BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 14:  F. S. Nordrum (red): Kongsberg Mineralsymposium 1998

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  PDF is downloadable in Pdf-format. Click on the title to download

 

 

 

 

 

Alf Olav Larsen
Identiteten til sorte glimmere i biotittserien fra syenittpegmatitter i Langesundsfjordområdet , 5-8  PDF
Alf Olav Larsen
Revisjon  av nomenklatur for de sorte amfibolene fra Oslofeltets syenittpegmatitter,
9  PDF
 
Lars O. Kvamsdal
Mineralene fra Nordmarkitt og Grefsensyenitt i Oslofeltet, 10-12  PDF
 
Jens Jahren, Hans-Jørgen Berg, Jørn H. Hurum, og E. Wulff-Pedersen
Nye undersøkelser av amazonitt- genthelvin pegmatitten fra Fiskum, Øvre Eiker, 13-16
PDF
 
Roy Kristiansen
Høydalen Li-pegmatitt, Tørdal, Telemark, 17-28 PDF
 
Jörgen Langhof, Erik Jonsson, Lars Gustafsson og Bertil Otter
Utö- en klassisk svensk mineralfyndort, 29-31
PDF
 
    Sven Dahlgren, Fernando Corfu og Larry  Heaman
Datering av plutoner og pegmatitter i Larvik pluton-kompleks, sydlige Oslo Graben, ved hjelp av U-Pb isotoper i zirkon og baddeleyitt. 32-39 
PDF
 
Lars Petter Nilsson og  Rune B. Larsen 
Edle mineraler i mafiske og ultramafiske bergarter- en oppsummering av platinagruppe mineraler (PGM) funnet i Norge i de senere år. 40-49 
PDF
 
Torgeir T. Garmo
Tunnellrapport frå Almenningen, Sogn og Fjordane. 50-54
PDF
 
Fred Steinar Nordrum  
Nyfunn av mineraler 1997-1998. 55-58
  PDF
 
Hans-Jørgen Berg
Reisetips for en tur til Tucson. 59-63  
PDF
 
Per Bøe
Utfellinger av natriumsulfatene mirabilitt og thenarditt i Ballangen, Ofoten, knyttet til Rånagabbroen. 64-70 
PDF
  ISBN 82-91337-16-0    

                                                                                                                     Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0)