Home
    (NAGS)
Back

BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 14:  F. S. Nordrum (red): Kongsberg Mineralsymposium 1998

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  PDF is downloadable in Pdf-format. Click on the title to download

 

 

 

 

 

Larsen, A. O. (1998a): 
Identiteten til sorte glimmere i biotittserien fra syenittpegmatitter i Langesundsfjordområdet , 5-8  PDF
Larsen, A. O. (1998b):
Revisjon  av nomenklatur for de sorte amfibolene fra Oslofeltets syenittpegmatitter,
9  PDF

 
Kvamsdal,  L. O. (1998):
Mineralene fra Nordmarkitt og Grefsensyenitt i Oslofeltet, 10-12 
PDF
 
Jahren, J., Berg, H-J., Hurum, J. H., Wulff-Pedersen, E. (1998):
Nye undersøkelser av amazonitt- genthelvin pegmatitten fra Fiskum, Øvre Eiker, 13-16
PDF

 
Kristiansen, R. (1998):
Høydalen Li-pegmatitt, Tørdal, Telemark, 17-28
PDF
 
Langhof, J., Jonsson, E., Gustafsson. L.  & Otter, B. (1998):
Utö- en klassisk svensk mineralfyndort, 29-31
PDF

 
    Dahlgren, S., Corfu, F. & Heaman, L. (1998):  
Datering av plutoner og pegmatitter i Larvik pluton-kompleks, sydlige Oslo Graben, ved hjelp av U-Pb isotoper i zirkon og baddeleyitt. 32-39 
PDF

 
Nilsson, L. P. & Larsen, R. B.  (1998):  
Edle mineraler i mafiske og ultramafiske bergarter- en oppsummering av platinagruppe mineraler (PGM) funnet i Norge i de senere år. 40-49 
PDF

 
Garmo, T. (1998):  
Tunnellrapport frå Almenningen, Sogn og Fjordane. 50-54
PDF

 
Nordrum, F. S. (1998):  
Nyfunn av mineraler 1997-1998. 55-58
  PDF

 
Berg, H.- J. (1998):
Reisetips for en tur til Tucson. 59-63  
PDF

 
Bøe, P. (1998):
Utfellinger av natriumsulfatene mirabilitt og thenarditt i Ballangen, Ofoten, knyttet til Rånagabbroen. 64-70 
PDF
  ISBN 82-91337-16-0    

                                                                                                                            KEL © 2007-2022