Home Back

BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 15:  F. S. Nordrum (red): Kongsberg Mineralsymposium 1999

 

                                                                

INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  PDF is downloadable in Pdf-format. Click on the title to download

 

 

  Ole Johnsen
Gardiner komplekset i Østgrønland: en spændende mineralforekomst. 5-9  PDF
 
Gunnar Raade
Et unikt mineralselskap av magnesiumfosfater fra magnesitt -serpentin -forekomster på Modum, 10-14 PDF
 
Hans-Jørgen Berg
Minerallokalitetsdatabase som geologisk tolkningsredskap: Østfoldpegmatittene. 15-20 PDF
 
Alf Olav Larsen, Fred Steinar Nordrum og Håkon Austrheim
Turmaliner i Norge. 21-30 
PDF
 
Fred Steinar Nordrum, Jon Vestvik og Alf Olav Larsen
Li-granittpegmatitten i Sandnessjøen. 31-33  PDF
 
Roy Kristiansen
Beryllium-mineraler i Norge. 34-46 PDF
 
  Fred Steinar Nordrum 
Minerals from the Sulitjelma Copper Mines, North Norway. 47-56 PDF
 
Odd Nilsen
Industrimineraler i Øst-Afrika- en geologisk safari. 57-59 PDF
 
Ole Fridtjof Frigstad  
Amazonittpegmatitter i Iveland-Evje. 60-73 PDF
 
Dirk van der Wel
The Minerals of the Brandsnuten Manganese Deposit, Tokke, Norway. 74-86 PDF
 
Fred Steinar Nordrum  
Nyfunn av mineraler 1998-1999. 97-90 PDF
 

 

    Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0) 

ISBN 82-91337-17-9