Home
    (NAGS)
Back

BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 20:  F. S. Nordrum og A. O. Larsen (red): Kongsberg Mineralsymposium 2002

  INNHOLD/CONTENTS:      Articles marked with  PDFis downloadable in Pdf-format. Click on the title to download

   Tittelside, forord og innhold  PDF
 
Berg, H.- J, Ellingsen, H. V. og Haugen, A. (2002):  
Menneskenes Land,  5-10  
PDF   
 
Johnsen, O. og Petersen, O.V. (2002):
Narssârsuk som typelokalitet,  11-12
PDF
 
Grice, J.D. (2002):
Famous Mineral Localities of Canada  13-26    
PDF
 
Grice, J.D. (2002):
Borate Minerals from the Penobsquis and Millstream Deposits of Southern New Brunswick, Canada, 27-33   
PDF
 
Segalstad, T.V. og Telstø, L. (2002):
Mineraldannelsen i Konnerudkollen gruver, 35-49   
PDF
 
Berge, S.A. og Andersen, F. (2002)::
Mineralforekomster i Sandefjordområdet, 50-59.  
PDF
 
Larsen, A. O. (2002):
Zeolitter fra syenittpegmatittene i Oslofeltet, 60-65.  
PDF
 
Nordrum, F. S., Andersen, F. & Berge, S. A. (2002)
Cand. min. Diderik Cappelens mineralsamling - en foreløpig rapport, 66-75.  
PDF
 
Nordrum, F. S. (2002):
Nyfunn av mineraler i Norge 2001-2002, 78-82.
PDF
 
Kristiansen, R. Nordrum, F. S. & Larsen, A. O. (2002):
Mineralogia Norvegica 2001-2002, 83-85.   
PDF
 
Eeg-Henriksen, V. (2002):
Wilhelmine (Mimi) Johnson (1890-1980)- Norges første kvinnelige geolog
, 87-117 PDF
 
ISBN 82-91337-23-3  

                                                                                                                            KEL © 2007-2019