Home
    (NAGS)
Back

  BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 25:  F. S. Nordrumog Larsen, A. O. (red): Kongsberg Mineralsymposium 2003

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  PDFis downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4 PDF
 
Larsen, K. E.  (2003): 
Mineralene i Sahatany pegmatittfelt, Madagaskar, 5-18 
PDF
 
Sørlie, T. (2003):
Herrebøkasa - juvelen blant Østfolds pegmatitter, 19-22  PDF

 
Berg, H.-J. & Ødegård, E. (2003):
Mineralene i Bjønndalen Bruk, 23-28  PDF
 
Burvald, I. (2003): 
Mineralforekomster på Færøyene, 29-34 PDF

 
Garmo, T. T (2003):
Krystalljakt i bjørnens rike. Kvartsforekomster innen kartbladene Grong og Mosjøen, 35-37   PDF

 
Jørgensen, L (2003):
Berglia - Glassberget kvartsforekomst, Sørli i Lierne, 38-40   PDF

 
Larsen,  A. O., Nordrum, F. S. og Erambert, M. (2003):
Mineraler i brewsterittserien fra norske lokaliteter,  48-50
 PDF
 
Nordrum, F. S. , Larsen,  A. O., og  Erambert, M. (2003):
Ba, Sr-mineraler i Kongsberg sølvforekomster - en foreløpig rapport,  43-50 PDF

 
Nordrum, F. S. , Larsen,  A. O., og  Erambert, M. (2003):
Minerals of the heulandite series in Norway - a progress report,  51-62 PDF

 
Raade, G. (2003):
In memoriam: Mineralogisk- Geologisk Museum 1915-2001, 63-68 PDF

 
Berg, B. I. og Nordrum, F.S. (2003):
Omsetning av sølvstuffer ved Kongsberg Sølvverk på 1600- og 1700-tallet, 69-81 PDF

 
Nordrum, F. S. (2003): 
Nyfunn av mineraler i Norge 2002-2003, 82-89

 
Kristiansen, R., Nordrum, F. S. og Larsen, A. O. (2003): 
Mineralogia Norvegica 2002-2003, 90-92  PDF

 
Hans Morten Thrane Esmark (transkribert av  Larsen, A. O. og Berg, B. I. )
Biographie over Jens Esmark (1762-1839) Professor i Mineralogie ved Universitetet i Christiania, 93-99  PDF
 
ISBN 82-91337-29-2  
                          
     

 

                                                                                                    NAGS/KEL © 2006-2022