Home
    (NAGS)
Back

  BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 28:  F. S. Nordrum og Larsen, A. O. (red): Kongsberg Mineralsymposium 2004

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with PDF  is downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4 PDF
 
Nysten, P  (2004): 
Harstigen ett mineralogisk eldorado i Bergslagen, 5-13  
PDF
 
Gunnufsen, K. (2004):
Iveland kommunes mineralsamling, 14-18
 PDF

 
Raade, G. (2004):
Labuntsovitt -gruppens mineraler, 19-22  PDF
 
Svensen, S. Å. (2004): 
Noen mineralforekomster i Rogaland, 23-29  PDF

 
Savage, M. (2004):
Sc-holdig titanitt fra Haus Sachsen gruveområde, Kongsberg, 30-31   PDF

 
Hurum, J. H. og Berg, H.-J.  (2004): 
Fra lokalitet til monter: 1. Mekaniske prepareringsmetoder for mineraler og fossiler, 32-35   PDF

 
Berg, H.- J. og Hurum, J. H. (2004):
Fra lokalitet til monter: 2. Kjemiske prepareringsmetoder for mineraler og fossiler,  36-42
 PDF
 
Revheim, O. (2004):
Gadolinitt-(Y) og andre mineraler fra Slobrekka, Iveland,  43-50 PDF

 
Larsen,  K. E. og Larsen, S.  (2004): 
Mineralforekomster på Vestfold lavaplatå. Del 1: I rombeporfyrene,  51-58  PDF

 
Hedegaard, C.  (2004): :
Namibias mineraler - rapport fra felten, 59-72 PDF

 
Larsen, A. O., Kristiansen, R. og Nordrum, F. S. (2004):
Mineralogia Norvegica 2003-2004, 73-75  PDF

 
Stensrud, S. (2004): 
Mineralfunn i ny sikkerhetstunnel i Vardåsen og langs ny gangvei langs Heggedalsveien i Asker 2002-2003. Bidrag til Drammengranittens beskrivelse, 76-103  PDF

 
Nordrum, F. S. (2005): 
Nyfunn av mineraler i Norge 2003-2004, 104-111 PDF

 
 
ISBN 82-91337-36-5  
           NAGS/KEL © 2006-2022