Home
    (NAGS)
Back

  BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 30:  F. S. Nordrum og Larsen, A. O. (red): Kongsberg Mineralsymposium 2005

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  is downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4
 
Nordrum, F. S.  (2005): 
Overingeniør Fredrik Carlson (1868-1956),  5-6 

 
Huizing, T. E. (2005):
The four Cs of calcite, 7-10 

 
Huizing, T. E. (2005):
MVT minerals of the Midwestern United States, 11-13 
 
Raade, G. (2005): 
Gjerdingen- ekeritten, en unik mineralforekomst, 14-20

 
Kristiansen, R. (2005):
Milarittgruppens mineraler i Norge, 21-29  

 
Eldjarn, K., Kvamsdal, L.O., Selbekk, R.  og Muller-Sigmünd, H. (2005):
Norske vesuvianer og vesuivianforekomster, 30-40  

 
Larsen,  K. E. og Larsen, S. (2005):
Mineralforekomster på Vestfold lavaplatå. Del 2: I B1-nivåets basalter,  41-57
 
 
Larsen,  A. O., Åsheim, A. og Gault, R. A. (2005):
Minerals of the eudialyte group from the Sagåsen larvikite quarry, Porsgrunn, Norway,  58-62

 
Larsen,  A. O., Åsheim, A. og Gault, R. A. (2005):
Ferrokentbrooksite (Brøgger's xanthopite) from Skutesundskjær in the Langesundsfjord district, Norway,  63-67

 
Larsen,  A. O. og Erambert, M. (2005):
Neotocite and hisingerite from nepheline syenite pegmatites in the Larvik plutonic complex, Norway, 68-71

 
Witsø, T. (2005):
Mineraler i Vinstradalen, Oppdal, 72-73

 

Taagvold, H.. (2005):
Liesegang-ringer, 74-75

 

Åsheim, A. og Rueslåtten, H.. (2005):
Rindebakken okerforekomst, Veum i Fyresdal, Telemark,  76-87

 
Nordrum, F. S. , Larsen, A.O. og Erambert, M. (2005): 
Minerals of the axinite group from Norwegian localities, 88-97

 
Nordrum, F. S. , Larsen, A.O. og Erambert, M. (2005): 
Minerals of the heulandite series in Norway- additional data and summary, 98-112 

 
Larsen, A. O., Nordrum, F.S. og  Kristiansen, R. (2005): 
Mineralogia Norvegica 2004-2005, 113-116 

 
Nordrum, F. S. (2005): 
Nyfunn av mineraler i Norge 2004-2005, 117-124

 
 
ISBN 82-91337-36-5  
           NAGS/KEL © 2006-2016