Home
    (NAGS)
Back

  BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 33:  F. S. Nordrum og Larsen, A. O. (red): Kongsberg Mineralsymposium 2006

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with PDF  is downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4 PDF
 
Garmo, T. T  (2006): 
Mineralfunn ved Øvre-Otta utbyggjinga 2003-2005, 5-8  
PDF
 
Nordrum, F. S. og Raade, G. (2006): 
The Emerald deposit at Byrud, Eidsvoll, South Norway, 9-16  PDF

 
Berg, H. J., Hurum, J. H. & Nakrem, H. A. (2006): 
Fra lokalitet til monter 3: Kjemisk fjerning av matriks og stabilisering, 17-21  PDF
 
Nakrem, H. A., Berg, H. J. og Hurum, J. H. (2006): 
Fra lokalitet til monter 4: Kuratering av samlinger, registre og databaser i et museumsperspektiv, 23-26  PDF

 
Nordrum, F. S. , Larsen, A. O. og Erambert, M. (2006):   
Minerals of the heulandite- and axinite series in Norway- additional data, 27-34   PDF

 
Nordrum, F. S. , Larsen, A. O. og Erambert, M. (2006): 
Sammensetningen av noen norske granater, 35-36   PDF

 
Larsen, A. O. (2006):   
Låven, et fredet naturminne,  37-40
 PDF
 
Revheim, O. (2006): 
Landsverk 1, Jokelibruddet, i Evje,  41- 50 PDF

 
Harstad, A. O. (2006): 
Kjemisk forvitring- hva er  det ?,  51-55 PDF

 
Nordrum, F. S. og Garmo, T. T. (2006): 
Nyfunn av mineraler i Norge 2005-2006, 56-62 PDF

 
Larsen, A. O., Nordrum, F. S. og  Kristiansen, R. (2006):   
Mineralogia Norvegica 2005-2006, 63-64  PDF

 

Kristiansen, R. (2006)
Klassiske pegmatittforekomster i Hvaler og Kråkerøy, Østfold, 65-74 PDF

 

Lyckberg, P.  (2006): 
The Malmberget iron mine, Sweden- A world class mineral locality,  75-85  PDF

 
Lyckberg, P.  (2006): 
Miarolitic pegmatities of the Viborg rapakivi granite massif, SE Finland, with special attention to the green gem beryl producing Karelia Beryl Mine pegmatite at Luumäki, Larelia, 87-107  PDF

 
 
ISBN 82-91337-40-3  
           NAGS/KEL © 2006-2022