Home
    (NAGS)
Back

  BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 35:  F. S. Nordrum og Larsen, A. O. (red): Kongsberg Mineralsymposium 2007

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  is downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4
 
Langhof, J. (2007): 
Naturhistoriska riksmuseets mineralsamling, 5-12  

 
Larsen, K. E. & Larsen, S. (2007): 
Mineralforekomster på Vestfold lavaplatå. Del 3: Mineralfunn i forbindelse med veiutbygging i søndre del av Vestfold lavaplatå, 13-17 

 
Berg, H. J. & Hurum, J. H.  (2007): 
Mineralstuffer fra lokalitet til monter 5: En oppfølger, 18-20 
 
Larsen, A. O. & Erambert, M. (2007): 
Lepidolite from the Litjern pegmatite, Iveland, 21-24 

 
Breivik, H. Myre, K. & Larsen, A.O. (2007):   
Manganforekomster på Sørlandet: Kvivikdalen (Kostøl, Ålefjær), 25-31  

 
Selbekk, R. S., Mittelstädt. P. Danilewsky, A. & Garmo, T. T . (2007):   
En ny metode til å skille mellom Mn-zoisitt og Mn-epidotgruppens mineraler i thulittforekomsten i Søre Lia, Lom, 33-37  

 
Garmo, T. T. (2007):   
Liste over mineralfunna ved Øvre Otta-utbyggjinga 2003-2007,  38-40
 
 
Larsen, A.O. & Erambert, M. (2007): 
The chemical composition of garnets from the syenite pegmatites in the Larvik Plutonic Complex,  41-48 

 
Kristiansen, R. (2007): 
Sekundære uranmineraler i Norge,  49-59 

 
Nordrum, F. S.  (2007): 
Nyfunn av mineraler i Norge 2006-2007, 61-67 

 
Larsen, A. O., Nordrum, F. S. og  Kristiansen, R. (2007):   
Mineralogia Norvegica 2006-2007, 67-68 

 

Raade, G. (2007)
Minerals of Norway- the (almost) complete inventory, 69-96

 

Pezzotta, F.  (2007): 
Ta-Nb borates and other rare accessory phases in granitic pegmatites of the Itremo region, central Madagascar,  97-98 

 
Pezzotta, F.  (2007): 
New data on rare accessory minerals from alkaline pegmatites of Mount Malosa, Zomba District, Malawi, 99-100 

 
 
ISBN-13: 978-82-91337-42-5  
           NAGS/KEL © 2006-2016