Home
    (NAGS)
Back

 BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 50:  A. O. Larsen og  K. E. Larsen (red): Kongsberg Mineralsymposium 2013

  INNHOLD/CONTENTS:     

  Titteblad, forord og innholdsfortegnelse. 1-4
 
Massanek, A., Rank, K. & Heide, G. (2013):
The mineralogical collections of the TU Bergakademie Freiberg.  5-21

 
Kolitsch, U., Andresen, P., Husdal, T. A., Ertl, A., Haugen, A., Ellingsen, H. V. and Larsen, A. O. (2013) :
Tourmaline-group minerals from Norway, part II: Occurrences of luinaite-(OH) in Tvedalen, Larvik and Porsgrunn, and fluor-liddicoatite, fluor-elbaite and fluor-schorl at Ågskardet, Nordland. 23-41

 
Sunde, Ø., Selbekk, R. S., Friis, H. & Andersen, T. (2013):
Bakstevalåsen, en unik Be-Sn-B pegmatitt. 43-48

 
Raade, G. & Folvik, H. (2013):
On an unnamed Mg-Mn-Sb oxyborate from the blatterite locality of the Kitteln Mine, Nordmark, Filipstad, Värmland, Sweden. 49-54

 
Raade, G. (2013):
Hydrotalcite and quintinite from Dypingdal, Snarum, Buskerud, Norway. 55-58

 
Kihle, J. (2013):
World's greatest cordierite find? 59-62

 
Piilonen, P.C., Poirier, G., Rowe, R. & Larsen, A. O. (2013):
Pyrochlore supergroup minerals from the alkaline pegmatites in the Larvik Plutonic Complex, southern Norway. 63-81

 
Andresen, P. (2013):
Gedigent bly og andre spennende mineraler fra en unik pegmatitt i Tvedalen. 83-88.

 
Kristiansen, R. : (2013):
Surkhobitt fra Bratthagen i Lågendalen. 89-92

 
Berge, S. A. (2013):
Mineralene i Husebyåsen feltspatbrudd, Vesterøya, Sandefjord. 93-99

 
Larsen, A. O. (2013):
Contributions to the mineralogy of the syenite pegmatites in the Larvik Plutonic Complex. 101-109.

 
Larsen, K. E. (2013):
Noen funn av mineraler i Norge 2012-2013. 111-117

 
Larsen, A. O., Larsen, K. E. og Kristiansen, R. (2013):
Mineralogia Norvegica 2012-2013.  119-120     
ISBN 978-82-91337-58-6  
   

Heftet kan bestilles, ved henvendelse til Norsk Bergverksmuseum

 

                                                                                                                            KEL©2015