Home
    (NAGS)
Back

  Norsk Mineralsymposium 2017:  Larsen, A. O. og Kjærnet. T. (red)

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  is downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

BESTILLING

Heftet kan bestilles, kr 150, . + porto, ved å kontakte
Torfinn Kjærnet
Krabberødstrand terrasse 11
3960 Stathelle
E-post: torfinn2 (at)online.no

 
  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4
 
Larsen, A. O., Nordrum, F. S. og Langhof, J. (2017)
Berylliummineraler fra Langøy, Kragerø, 5-15 
 
Larsen, A. O. og Åsheim, A. (2017)
Pegmatittene på Vætingheia, Fyresdal, 17-27 
 
Hansen, G. H.  (2017)
Jens Omvik og hans notater om gadolinitt fra Hidra,  29-35
 
Raade, G. (2017):
Magnesite deposit at Modum - how did they form?,  37-55
 
Sunde, Ø, Friis, H. og Andersen, T. (2017)
Variasjon i kjemisk sammensetning av wöhleritt: en mulig petrologisk indikator på pegmatittsmelten, 57-67
 
Andersen, F. (2017):
Pegmatittganger og mineraler på Hoftøya og Langøya ved Færder i Ytre Oslofjord, 69-75
 
Larsen, A. O., Stein, H. J., Hannah, J. L. and Zimmermann, A. (2017):
Re-Os ages for molybdenites from the Saga I and Sagåsen larvikite quarries, Oslo Rift, south Norway, 77-84
 
Kullerud, K., Kotková, J. & Škoda, R. (2017):
Selenium-bearing minerals from the Kongsberg Silver District, 85-89
 
Eriksen, J. E.. (2017):
Mineralforekomster i Harstad og omegn anno 2016/2017, en oppdatering, 91-102
 
Madsen, H. B. (2017):
The mineralization and operation of the Nalunaq Gold Mine, Southern Greenland,  103-108
 
Larsen, K. E. (2017):
Noen funn av mineraler i Norge 2016-2017, 109-116
 
Larsen, A. O., Larsen, K. E. & Kristiansen, R. (2017):
Mineralogia Norvegica 2016-2017
 
 
ISBN 978-82-690027-2-0  
           NAGS/KEL © 2006-2017