Home
    (NAGS)
Back

  Norsk Mineralsymposium 2020:  Larsen, A. O. og Kjærnet. T. (red)

  INNHOLD/CONTENTS.     

BESTILLING

Heftet kan bestilles, kr 150, . + porto, ved å kontakte
Torfinn Kjærnet
Krabberødstrand terrasse 11
3960 Stathelle
E-post: torfinn2 (at)online.no

 
  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4
 
Per Nysten (2020): 
Manganrika hematitmalmer av Långbantypen från Norberg och Saladamm, Västmanland, centrala Bergslagen, Sverige, 5-19
 
Per Nysten (2020)
Hydrotermala gångar av alpin typ från den svenska delen av Kaledoniderna - mineralogi, värdbergarter och regional fördeling, 20-35
 
Axel S. L. Sjöqvist (2020)
Om Norra Kärr alkalina intrusions ursprung och utvekling,  36-43
 
Axel S. L. Sjöqvist (2020):
Sagan om grönlandit: eudialytens upptäcktshistoria,  44-52
 
Kåre Kullerud, Jana Kotková og  Radek Škoda (2020):
Imiterite (Ag2HgS2) and a silver amalgam from the Kongsberg silver mines, 53-57
 
Knut Edvard Larsen og Henrik Friis (2020):
Sekundærmineraler fra kobberforekomsten i Kirkebukta, Løvøya, Horten, 58-63
 
Peter Andresen og Henrik Friis (2020):
Mineraler fra Eikevegåsen larvikittbrudd, Bassebu, Porsgrunn, Vestfold og Telemark, 64-67
 
Peter Andresen, Henrik Friis og Alf Olav Larsen (2020):
Pegmatitt med sølv, sølvmineraler og eksepsjonelle hambergittmasser fra en syenittpegmatittgang i larvikittbruddet AS Granit, Tvedalen, Larvik, Vestfold og Telemark, 68-77
 
Alf Olav Larsen, Uwe Kolitsch and Sven Dahlgren (2020):
A reconnaissance study of the crystal chemistry of tourmalines from the Meso-Proterozoic Telemark area, Norway, 78-99
 
Tomas Husdal (2020):
Nyfunn av mineraler fra Tysfjordpegmatittene II,  100-107
 
Tomas Husdal og Radek Škoda (2020):
Sulfosalts of the aikinite-bismuthinite homologous series from the Tennvatn pegmatite, Nordland, Norway, 108-114
 
Larsen, A. O., Larsen, K. E. & Kristiansen, R. (2020):
Mineralogia Norvegica 2018-2019, 115-116

 

Svein Arne Berge (2020):
Oversikt over artikler fra Kongsberg Mineralsymposium (1995-2013) og Norsk Mineralsymposium (2015-2020), 117-139
 
ISBN 978-82-690027-5-1  
           NAGS/KEL © 2006-2020