ÅRGANG 1974

Home                            Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.


                                                                                                NR 1   INNHOLD
                                                                                           Bladet  er kun merket "2.årgang. nr 1"


Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Freddt Egsæter Siden sist. Danskebesøket  pdf s 2
Anne Spilsberg Platousgt. 29 - vårt nye lokale pdf s 3
P. W Leadbeater Diamanter fra sjøvann pdf s 4-8
Carl Lang (Inneslutninger i rubin) pdf s 10
Knut Eldjarn Mineralsamling er naturvern pdf s 10-13
Vibeke Eeg-Henriksen Bokanmeldelse: Forskning og fremsteg 1973 nr 5 pdf s 14
Knut Eldjarn Bokanmeldelse: M. Fleischer: Glossary of Mineral species  pdf s 15-16

                                                                           NR 2   INNHOLD
                                                                                       Bladet  er feilmerket "1.årgang."

Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Disse skal samle oss pdf s 1
Turid Beth Hansen Siden sist pdf s 2
Headingen- konkurrranse s 3
Torgeir T. Garmo Litt om thulittforekomsten i Søre Lia i Lom  pdf s 4
J. Dons Databanken- et tillitsforhold pdf s 5
Markus Lindholm Noen sommerminner fra Island pdf s 6-7
Turid Beth Hansen Skal utlendinger bli medlemmer ? pdf s 8 + 15
Fellesrådet Alle norske kan bli medlemmer pdf s 9
Landet rundt pdf s 10-13
Alf Olav Larsen Sekundære mineraler fra Porsgrunn pdf s 13+ 15
Tor Jacobsen Debatt: Mer vern pdf s 14-15
Knut Eldjarn Mineralsamling er naturvern pdf s 15-16

 


                                     NR 3  INNHOLD
                                    Bladet  er feilmerket "1.årgang."

Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Turid Beth Hansen Siden sist  pdf s 2
 Bjørg Mathisen Islandske bergarter  pdf s 3-4
John Brommeland Myrmalm  pdf s 4
Alf Olav Larsen Gadolinitt [om gadolinitt-(Ce)] pdf s 5
John Brommeland Columbitt  pdf s 6
Headingen s 6
Arthur Landsverk Gruveminner  pdf s 7
Knut Eldjarn Mineralsamling er naturvern, forts. pdf s 8+ 20
Egil Jensen Verneutsyr pdf s 9
Carl Lang Vellykket utstilling pdf s 11
John Brommeland Kongsberg sølvverks historie pdf s 12-13
Berit Grøttum Bli med til Platous gate pdf s 14
Carl Lang Debatt: Mer vern pdf s 17
Ole Nashoug Utlendinger pdf s 18
Dagny Hoffman Glimt fra en strand pdf s 18-19
Turid Beth Hansen Protest ! Alle norske kan bli medlemmer pdf s 19
Eric A.Sommerville Utlendinger bør bli medlemmer ! pdf s 21
Blyverket i Bamble i Telemark pdf s 22
Ole Nashoug Trenger vi en bedre geologiforståelse ? pdf s 23

                                  NR 4   INNHOLD
                                    Bladet  er feilmerket "1.årgang."

Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Turid Beth Hansen Siden sist pdf s 2
Torgeir T. Garmo Små glimt frå stort land! [Tur til USA] Pdf s 3-4
Vestfold geologiforening pdf s 5
Sven Dahlgren Hva er Dragehullet ? pdf forside+ 6-8
John Brommeland Geologiseminar for lærere i Arendal s 8
Ny forening på Gjøvik pdf s 9
Headingen s 9
J. Dons Databank for norske mineralforekomster pdf s 10-11
John Brommeland Kongsberg sølvverks historie forts. pdf s 12-14
Anne Spilsberg Geologi for begynnere (Bok fra det lille universitetet) s 14
Turid Beth Hansen Det blir steintreff på Fossheim s 14
J. Dons Anatasforekomsten er fredet pdf s 15
Hedemarken geologiforening pdf s 17-18
Stig Chr.Sevenius Om utlendinger s 18

 

NAGS/KEL © 2001-2022