ÅRGANG 1977

                Home                   Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.

NR 1


1-77.JPG (337087 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Pedersen, Dagfinn M. Siden sist pdf  
Eldjarn, Knut Mineralhandel pdf s 3-5
Völke, Ernst Om utlendinger og mineralvern pdf s 6
Nashaug, Ole Meteoritter på Hedmark ? pdf s 7-8
Sverdrup, Thor Hvem eller hva er eldst ? [om gips] pdf s 8-10
Larsen, Alf Olav Mineraler originalbeskrevet fra Norge pdf s 11-12
Hardang, Geir Om verneverdier i Østfold pdf s 13-14
Eldjarn, Knut Tveititt- nytt mineral fra Norge pdf s 14
Pedersen, Dagfinn M Apropos meteoritter  pdf s 15-18
Solgård, Jan Stein i dagliglivet II pdf s 19-20
Foredrag/ekskursjon -Ringerike pdf s 21-22
Larsen, Alf Olav Cosalitt pdf s 23 

 

NR 2


2-77.JPG (343121 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Pedersen, Dagfinn M. Siden sistn pdf s 2
Eldjarn, Knut Intervju med Bjørn Strømnes pdf s 3-10
Pedersen, Dagfinn M NAGS-møte 30 april 1977  pdf s 10
Pedersen, Dagfinn M NAGS-nytt. En oversikt  pdf s 11-12
Justås, Johan Tromling av stein pdf s 12-14
Helgesen, Aslaug En amatørs opplevelse pdf s 14
Dalane, Johnny Idar-Oberstein pdf s 15-16
Solgård, Jan Lokalutstilling av fossiler på Ringerike pdf s 17
Eldjarn, Knut Ktenasitt pdf s 18
Bakken, Liv Resume etter Telemarksturen pdf s 19
Solgård, Jan Stein i dagliglivet III pdf s 19-22

 

NR 3


3-77.JPG (353665 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Pedersen, Dagfinn M Siden sist  pdf s 2
Eeg-Henriksen, Vibeke J. A. Dons: Geologisk fører for Oslotrakten pdf s 3-4
Larsen, Alf Olav Radiogram pdf s 5
Larsen, Alf Olav UV-lampe til 200 kroner  pdf s 6-7
Larsen, Alf Olav Litt om "black" light   pdf s 8
Andresen, Arild Hardangerviddas berggrunn   pdf s 9-13
Eldjarn, Knut Osarizawaitt - fra Lykkens prøve, Grua pdf s 14-15
Eeg-Henriksen, Vibeke Knut Bjørlykke: Sedimentologi, stratigrafi og oljegeologi (bokanmeldelse)  pdf s 15
Eldjarn, Knut Kvartsforekomster på Hardangervidda pdf s 16-20
Larsen, Alf Olav Uvitt, finnes den i Norge ? pdf s 20

 

NR 4


4-77.JPG (384703 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Pedersen, Dagfinn M Siden sist  pdf s 2
Pedersen, Dagfinn M Nytt fra foreningene  pdf s 4-6
Messel, Knut Geofysikk II  pdf s 7-12
Wilhelmsen, Yngvar Hva menes med geologi ? pdf s 13- 16
Eldjarn, Knut Nytt fra NAGS  pdf s 17-18
Dons, J De utgamle, tvilsomme fossilene i Telemark pdf s 19-20
Mathisen, Bjørg Bergarter ved Eidbugården pdf s 21-22
Eeg-Henriksen, Vibeke Marit Ryssedal: Forfatter-emne og stedsregister for NGU publikasjoner (bokanmeldelse)  pdf s 23
Larsen, Alf Olav Tveitsto flusspatgruve pdf s 24-25
Pedersen, Dagfinn M Stein og mineralmesse i Kopparberg, Sverige  pdf s 26-27
Pedersen, Dagfinn M Hardangervidda 1977  pdf s 26-28
Larsen, Alf Olav Sort leire som druseromsfylling pdf s 31
Solgård, Jan 47 cm lang armenoceras funnet i steingjerding  pdf s 33

 

NAGS/KEL © 2001-2022