ÅRGANG 1983

          Home                       Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem

NR 1


1-83.JPG (382929 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Kvamsdal, Lars Olav Kvarts- mineralet med de mange varianter  pdf s 4-7
NAGS årsmøte 1982  pdf s 8-9
Vedtekter NAGS  vedtatt 7.8.1982 pdf s 10
Statutter for NAGS's messefond  vedtatt 8.8.1981 pdf s 11
Dragsted, Ove Hvordan dannes agater ? pdf s 12-13
Borka, Laszlo Asbest- bedre enn sitt rykte ?  pdf s 14-20
Paxal, J.H. Geologisk studietur fra England til syd-Norge pdf s 22
Heyer, Henrik VGF's fylkesutstilling pdf s 24-25
Hansen, Mogens Rensing av mineraler. Spesielt brune belegg pdf s 26-27
Fossheim, Eivind Han fant Norges rikeste uranfelt  [Henry Lund, Uran i Orfjellet] pdf s 28
Nytt fra foreningene pdf s 30-32
Garmo, Torgeir T. Ein liten steinprat attpå 82-sesongen pdf s 33-34
Sjelden krystall funnet i Sel [Talk] pdf s 34

 

NR 2


 
2-83.JPG (483081 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Egsæter, Ann-Mari Kopparbergmessen  pdf s 3
Eldjarn, Knut Mineraler fra syenitt-Pegmatitter i Langesundsfjordområdet   pdf s 4-41
Bryhni, Inge Asbest-mineralet som kan spinnes pdf s 42-43
Nystartet klubb i København [København amatør-mineralogiske selskab] pdf s 44
Nytt fra foreningene pdf s 46

 

NR 3


3-83.JPG (356519 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf

 

Nystartet forening i Asker s 3
Johnnessen, G.A. Ringerikets Nikkelverk: Nedlagte gruver og skjerp vest for Tyrifjorden pdf s 4-9
Egsæter, Freddy Sommertur til Steinmessa på Froland pdf s 10
Paxal, J.H. Geovitenskapelig europeisk prosjekt pdf s 11
Burvald, Ingulv Langvatn Molybden-forekomst  pdf s 12-15
Haars, Cor Solsteiner pdf s 17
Egsæter, Freddy Midlertidig vern av mineralforekomster pdf s 20-21
Eldjarn, Knut "Emser Hefte"- om mineralskatter fra tyske bergverk (bokanmeldelse) pdf s 22
Sten som er misfarget av grønnalger pdf s 22
Strømnæs, Bjørn Nytt graderingssystem for fargete steiner pdf s 24
Bryhni, Inge Turmalin fra California pdf s 26-27
Ulønnsomt å utvinne uran i Salangen pdf s 27-28
Olsen, Lars og Hamborg, Martin Bruk av kvartærgeologisk kartlegging ved malmleting på Finnmarksvidda pdf s 28-30
Nilsen, Ø.Juul Pukkverkene ved Konnerud Gruver pdf s 32-33
Andersen, Thor Vestfold Geologiforenings tur til Ramnes Calderaen pdf s 34

 

NR 4


4-83.JPG (346547 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Elgsæter, Freddy Siden sist pdf s 3
Bryhni, Inge Oljeskifer og kildebergarter pdf s 4-11
Moløkken, Arne Kalsitt fra Osa, Åmot i Telemark pdf s 12- 14
7-is På ekskursjon under Gaustadtoppen pdf s 16-17
Braaten, Svein Til bergverksinteresserte utenom Kongsberg pdf s 20-21
Strømnæs, Bjørn Forsøksdyrkning av ferskvannsmuslinger i USA pdf s 22-23
Christiansen, Claus Fredet  pdf s 26
Paxal, J.H. Langskår i jordskorpa pdf s 26
Bryhni, Inge Forsteinet tre i Bjørkedalen ? pdf s 28-30
Paxal, J.H. Tilnærmning til Pyreneene pdf s 32-33
Bryhni, Inge Agatiserte koraller pdf s 34