ÅRGANG 1987

Home             Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem

NR 1


1-87.JPG (327595 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Korneliussen, Are Titan- og jernforekomster i Norge pdf s 4-9
Grusell, Karl-Ivar Carajasgruven i Brasil- en trussel mot Kiruna pdf s 10-11
Landmark, Kåre og Møller, Jakob J. Tromsøya, berggrunn, løsmasser og strandlinjer pdf s 12-15
Heltzen, Anders M. Sammenhengen mellom amfibolittene og sølvets opptreden på Kongsberg  pdf s 16-23
Bökstedt, Harry Malmdannelsen i Långban var som bunnen av Rødehavet i dag. pdf s 24-25
Brundin, Nils H. Planter som oppsporer mineraler- en global teknikk pdf s 26-28
Reusch, Hans Geologiske notiser fra Kristiania-egnen [fra 1884] pdf s 30-32
Caspari, Sissel Marie Totenåsen rundt pdf s 33-34

 

NR 2


2-87.JPG (220361 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
 
Nytt fra foreningene  pdf s 3
Paxal, John Hermann En første tur til Cornwall pdf s 4-8
Berg, Hans-Jørgen Geologisk Museum i London. Et sted verdt å besøke pdf s 10-13
R.T "Geologitur i byens gater" pdf s 14
Espeseth, Lawrence Nytt fra Vestfold Geologiforening pdf s 15
Heltzen, Anders M. Geokjemisk prospektering. Erfaringer fra undersøkelser i Norge pdf s 16-24
Nytt fra foreningene pdf s 26
Jakt på gull  [Bøverdalen] pdf s 26
Kamphaug, Erling "Wickmanitt" fra Vevja-bruddet i Tvedalen pdf s 27
Parmann, Georg Aktivt kulturtilbud i Lom. Steinsenter populært feriested pdf s 28-29
Mazanti-Andersen, Guri Tektitter det gåtefulle glass pdf s 30-34

NR 3


3-87.JPG (240692 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Haugen, Svein O. Et system for vurdering av opal pdf s 4-27
Fensfeltet pdf s 28
Bisselberg, Aslaug Mineraljakt i Nord-Norge  pdf s 32
Mineralmesse Porsgrunn 9 og 10 april s 34

 

NR 4


4-87.JPG (236503 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Slutt på malmleting s 3
Borgan, Valborg Norsk fjell blir edle smykker [ Torgeir Garmo] pdf s 4-11
Førsund, Birger Asbest-erstatningsstoffer pdf s 12-13
Naturkryolitten det første råstoff som forsvinner pdf s 14-16
Nytt fra foreningene pdf s 17
Fensfeltet geologiforening pdf s 20-21
Naustheller, Odd Sunnfjord geologiforening pdf s 22-24
Buditz, Chr.W. Nuummit fra Nuuk pdf s 25-28
Johnsen, Svein Undersøkelse av 4 stk asbestprøver pdf s 30-34