ÅRGANG 2020

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
 
Redaksjonens hjørne
 
s. 3
Michaelsen, Atle Mineralene fra Minge blygruve, Sarpsborg
 
s 4-13
Sørlie, Thor Hjelp [om Steintreffet Eidsfoss]
 
s 14
Johan Storm Nielsen En oppsprekkingssone i Snåsa, Trøndelag s 15
Strebel, Jan og Bjørgunn Fossiltur til Mors i Danmark, pinsen 2019
 
s 16-20
Heyer, Henrik Kjernelapilli fra Ramnesvukanen, en vulkanologisk sjeldenhet
 
s 21
Rykdal, Helene Djevelgropa i Messel
 
s 22-25
Larsen, Knut Edvard

Galleri: Fossiler fra Messel
 

s 26
Nærbø, Per Plyndring av våre mineralforekomster s 27
Stenløkk, Jan Kreative steinarbeider i Stavanger Geologiforening s 28-29
Sørlie, Thor Gisna 2019 s 30
Bua, Lars Heggjelesteidn s 31

NR 2  INNHOLD

  Vandaskog, Johannes Redaksjonelt: Gode steinvenner! s 2
Brommeland, John Mineraler fra Drammensgranitten s 3-8
Høyberget, Magne og Funke, Bjørn PalVenn 25 år s 9-13
Haugenm Astrid, Sørlie, Thor og Knut Edvard Larsen Et nytt besøk på messa i sainte-Marie-aux-Mines: Mineral & Gem 2019 s 14-16
Knut Edvard Larsen Galleri: Blymineraler s 17
Underthun, Kari Hansson; Tronbøl, Ingegerd og Jan Stenløkk Sjømalmen i Storsjøen s 18-22
Omholt-Jensen, Finn Sliping og polering i Oslo Geologiforening s 23-24
Andersen, Harald K Fra leserne [Bilde av kobberkis fra Valberg] s 24
Skaatan, Jørgen Løkken Fra fryktet jeger til pyrittfossil s 25-28
Øien, Reidun Minneord: Dag Wenner (1953-2020) s 29

NR 3  INNHOLD

 

       
Redaksjonelt STEIN i koronatid s 2
Larsen, Knut Edvard Noen funn av mineraler i Norge 2019-2020 s 3-10
Sørlie, Thor STEIN besøker: Gammelgruva på Løkken Verk s 11-13
Storm Nielsen, Johan En spennende sprekk på Steinkjer s 14-15
Trømborg, Dagfinn Tre steiner fra Kvitsanden på Røros s 16-19
Godø, Siw Brandal Oliver Ekeland- et engasjert medlem i Ålesund og Omegn Geologiforening s 20-2|
Haugen, Astrid Münchenmessa 2019 s 22-24
Nærbø, Per Debatt: Plyndring av mineralforekomster er miljøkriminalitet s 25-26
Haug, Knut Og Kennet Espeseter Aasen Spennende funn på Turufjell, Flå s 27-28
Jakob-Røtne, Roland En liten kvartsforekomst på Sandfjellet, Hordaland s 29-30

NR 4  INNHOLD (ikke utgitt ennå)

 

       
   
   
   
   
   
   
   
   

 
     

  NAGS/KEL © 2020