ÅRGANG 2020

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
 
Redaksjonens hjørne
 
s. 3
Michaelsen, Atle Mineralene fra Minge blygruve, Sarpsborg
 
s 4-13
Sørlie, Thor Hjelp [om Steintreffet Eidsfoss]
 
s 14
Johan Storm Nielsen En oppsprekkingssone i Snåsa, Trøndelag s 15
Strebel, Jan og Bjørgunn Fossiltur til Mors i Danmark, pinsen 2019
 
s 16-20
Heyer, Henrik Kjernelapilli fra Ramnesvukanen, en vulkanologisk sjeldenhet
 
s 21
Rykdal, Helene Djevelgropa i Messel
 
s 22-25
Larsen, Knut Edvard

Galleri: Fossiler fra Messel
 

s 26
Nærbø, Per Plyndring av våre mineralforekomster s 27
Stenløkk, Jan Kreative steinarbeider i Stavanger Geologiforening s 28-29
Sørlie, Thor Gisna 2019 s 30
Bua, Lars Heggjelesteidn s 31

NR 2  INNHOLD (ikke utgitt ennå)

         
     
     
     
     
     
     
     
     
     

NR 3  INNHOLD (ikke utgitt ennå)

 

 

       
   
   
   
   
   
   
   
   
   

NR 4  INNHOLD (ikke utgitt ennå)

 

       
   
   
   
   
   
   
   
   

 
     

  NAGS/KEL © 2020