ÅRGANG 2021

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

  Thor Sørlie Redaksjonens hjørne 2
Chris Gøran Holstad Ny leder i NAGS 3
Roy Gabrielsen, Bjørn M. N. N. Narum & Gernando Curfu Remmen ved Høgskolen i Østfold: En sjelden geologisk lokalitet som gir ny kunnskap om Sør-Norges grunnfjell for forskere og studenter 4-10
Ronald Werner Jan Sibtsen (1936-2029) til minne. En samling vender hjem 11
Olaf Mathiassen Odd Arne Korsdal Larsen (1936-2020) til minne  11
Thor Sørlie På besøk i et museums skattkjeller 12-13
Thor Sørlie Jernblokkene ved Ovifak, Grønland 14.15
Jon Erik Eriksen og Kjell A. Paulsen  Forekomst av beryll på Tjeldøya i Ofoten 16-18
  Lesernes galleri: Harald K Andersen 19
Astrid Haugen Gautelisfjell, Skjomen, Narvik 20-21
Ivar Drange Historien bak et aksjebrev: Sigdals Nikkelværk 22-24
Chris Gøran Holstad Landsmøte i NAGS 2020 25
Knut Edvard Larsen Geologiske godbiter for bokhylla 26-27
Thor Sørlie Et besøk i Lom 28-29
Knut Edvard Larsen Museumsgodbiter: Fossil av Doryaspis artica s 30

NR 2  ikke utgitt ennå

         
     
     
     
     
     
     
     
     
     

NR 3  ikke utgitt ennå

         
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

         

NR 4  ikke utgitt ennå


         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

         
     

  NAGS/KEL © 2021