ÅRGANG 2022

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1   INNHOLD:

 

 Jørn H. Hurum, Øyvind Hammer, Henrik Friis, Axel Müller, Victoria Sjøholt Engelschiøn og Marianne Strøm

 En kort veiledning for de nye utstillingene i Geologisk hus, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo  PDF s 3-13
Knut Eldjarn Fluorescerende mineraler s14-19
Kåre Kullerud En arendalitt på historisk reise s 20-21
Maike Eie Å uttrykke seg med stein og å la steinen få uttrykke seg s 22-24
Chris Gøran Holstad Nytt fra NAGS: Sølvstuff på auksjon! s 25
Yngve Kirkeby Å samle bergarter s 26-28
Knut Edvard Larsen «De mest perfekte som jeg har observert» - en notis om epidotens historie s 29

NR 2  

  Knut Edvard Larsen og Thor Sørlie
 
Redaksjonens hjørne: Vern og sikkerhet s 2
Morten Bilet, Jørn Hurum, Einar Ødegård, Tom Busch, Øyvind Enger. Tanja Marie Gjerde og Per Hjelle
 
Bjønndalen Bruk – mineraler, amatørgeologer og samarbeidet med Feiring Bruk AS s 3-7
Hans-Jørgen Berg og Einar Ødegård
 
Mineralene i Bjønndalen Bruk s 8-14
Øivind Thoresen
 
Bjønndalen Bruk galleri s. 15-29
Chris Gøran Holstad
 
 Nytt fra NAGS: All respekt! s 30
Tor Sigvald Johansen
 
Tyveri av to stuffer på utstilling på Universitetet i Agder s 30
Thor Sørlie og Knut Edvard Larsen
 
Norges mineraler i ny utgave! - Bokanmeldelse s. 31
     
     

NR 3  Tema: Långban- fluorescens

  Thor Sørlie Redaksjonens hjørne: Den mangfoldige steinhobbyen s. 2
Knut Eldjarn Fluorescerende mineraler fra Långban s 3-16
Magne Høyberget Abnormale trilobitter s 17-19
Astrid Haugen Steinportrettet - Bjørn Skår s 20-22
Terje Karstensen Mitt funn: Edelsteiner på Hurum s 23-24
Yngve Kirkeby Arendalitt - ett navn også foreslått for en bergart s 25-26
Chris Gøran Holstad Nytt fra NAGS: Minealer kan også være "søppel" s 26
Thor Sørlie Når stein blir bilder s 27-29
 

NR 4  


  Thor Sørlie Redaksjonen hjørne s. 2
Knut Edvard Larsen og Øivind Thoresen Cyprin og thulitt - to fargerike klassikere fra Telemark s 3-9
Knut Edvard Larsen Noen funn av mineraler i Norge 2022-2023 s 10-15
Kåre Kullerud Tre sølvstuffer fra Gottes No. 9 gruve på Vinoren s 16- 17
Madelen Amundsen, Øivind Hammer og Hans Arne Nakrem Massedød hos trilobitter, ordovicium, Marokko s 18-22
Morten Bilet Minneord: Jack Georg Olsen (16.02.1950-02.09.2023) s 23
Chris Gøran Holstad Nytt fra NAGS: En samlers livssyklus s 23
Martin Handeland Mitt funn: Steintur til Haukelifjell s 24-26
Thor Sørlie Bokanmeldelse { Reidar Müller: Norge - landet vårt gjennom tre milliarder år] s 27
Bjørgunn og Jan Strebel Østfold geologiforenings pinsetur til Småland og Skåne s 28-31
Filip Lindgren Fossiljakt i Havsdrakarnas Rike s 32-35
Jan Strebel og Thoor Sørlie Glimt fra Norges stein-og mineralmesse i Larvik s 36-37
     
     
     

  NAGS/KEL © 2021-2023