ÅRGANG 2022

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1   INNHOLD:

 

 Jørn H. Hurum, Øyvind Hammer, Henrik Friis, Axel Müller, Victoria Sjøholt Engelschiøn og Marianne Strøm

 En kort veiledning for de nye utstillingene i Geologisk hus, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo  PDF s 3-13
Knut Eldjarn Fluorescerende mineraler s14-19
Kåre Kullerud En arendalitt på historisk reise s 20-21
Maike Eie Å uttrykke seg med stein og å la steinen få uttrykke seg s 22-24
Chris Gøran Holstad Nytt fra NAGS: Sølvstuff på auksjon! s 25
Yngve Kirkeby Å samle bergarter s 26-28
Knut Edvard Larsen «De mest perfekte som jeg har observert» - en notis om epidotens historie s 29

NR 2  ikke utgitt ennå

  Knut Edvard Larsen og Thor Sørlie
 
Redaksjonens hjørne: Vern og sikkerhet s 2
Morten Bilet, Jørn Hurum, Einar Ødegård, Tom Busch, Øyvind Enger. Tanja Marie Gjerde og Per Hjelle
 
Bjønndalen Bruk – mineraler, amatørgeologer og samarbeidet med Feiring Bruk AS s 3-7
Hans-Jørgen Berg og Einar Ødegård
 
Mineralene i Bjønndalen Bruk s 8-14
Øivind Thoresen
 
Bjønndalen Bruk galleri s. 15-29
Chris Gøran Holstad
 
 Nytt fra NAGS: All respekt! s 30
Tor Sigvald Johansen
 
Tyveri av to stuffer på utstilling på Universitetet i Agder s 30
Thor Sørlie og Knut Edvard Larsen
 
Norges mineraler i ny utgave! - Bokanmeldelse s. 31
     
     

NR 3  ikke utgitt ennå

        s 2
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

NR 4  ikke utgitt ennå


         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  NAGS/KEL © 2021-2023