ABONNEMENT        
     

Bladet STEIN utgis 4 ganger i året og fås av alle som er medlem i steinklubber og geologiforeninger foreninger tilsluttet NAGS.  Ønsker du å motta bladet kan du melde deg inn i en av geologiforeningene, for adresser, klikk her.  
Det er også mulig å tegne enkeltabonnement . Det koster Kr 240,-/ år.
for institusjoner og bibliotek: kr 240,-/ år.

Enkeltnumre koster kr 50,-.  Årgangene 1973 til 2008 er utsolgt

Dette kan bestilles ved henvendelse til redaksjonen pr. epost (klikk her): og innbetales til:  
Bankkonto: 2220.16.68887. Bankens navn: Sparebanken Øst  :SWIFT:  DNBANOKK. IBAN : 2722201668887
Adr: NAGS/STEIN c/o Jan Stenløkk, Kyrkjevegen 10, 4070 Randaberg

For svenske abonnenter: Prenumeration Svkr 240, - pr år.
 For beställning:, betal inn til vårt svenska bankgiro  nr  450-1300, eller ta kontakt  ved epost (klikk her)

  For danske abonnenter:  Dkr 240,- pr år. 
  Bestilling skjer pr epost (klikk her)

 

     
         
 

NAGS/KEL © 2018