DIVERSE OPPLYSNINGER OG ADRESSER ANGÅENDE STEIN

Utgiver:   
Norges Amatørgeologers Sammenslutning (NAGS),    organisasjonsnummer:  990 269 041
Adresse NAGS:
v/ daglig leder Jan Stenløkk,  Kyrkjevegen 10 4070 Randaberg,
Telefon:
51410826  . e-post: (klikk)
Adresse STEIN
v/ redaktør Thor Sørlie, Iddeveien 50, 1769 Halden. Tlf: 69186412
Telefon:  90664992, e-post  (klikk)
 
REDAKSJON
Ansvarlig redaktør:
Thor Sørlie, Iddeveien 50, 1769 Halden.
Tlf: 69186412, mob 90664992, e-post  (klikk her)
 
Layoutansvarlig:
Trond Lindseth, Rypsveien2, 3370 Vikersund.
Tlf. 32 7837 00, Mob 99289828. e-post:: (klikk her)
 
Medredaktør (Co-editor) og abbonnentsansvarlig
Knut Edvard Larsen, Geminiveien 13, 3213 Sandefjord, mob 96227634. e-post: (klikk her)
 
Ansvarlig for direktedistribusjon til foreningsmedlemmene:
Buskerud Geologiforening v/  Trond Lindseth
 Mobil:99289828.   Endringer i adresser, nye medlemmer ol sendes til Knut Edvard e-post: (klikk her)
 
 
Stoff kan sendes til redaktøren  

NAGS/KEL © 2013