FORENINGER PÅ INTERNETT


Noen klubber har allerede benyttet sjansen til å få presentert seg på internett gjennom egne hjemmesider eller NAGS, og nå ønsker vi at flere gjør det samme. Vi oppfordrer derfor alle klubber til å sende et informasjonsskriv til adressen nedenfor. Dette skrivet vil danne grunnlaget for en side foreningen får på internett via NAGS` hjemmeside. Vi ønsker først og fremst klubbens logo og informasjon om styret, medlemsmøter, arrangementer, turer, medlemsblad og annet.

Selv om noen klubber sliter tungt og har liten aktivitet, er det viktig å få litt om klubben presentert, slik at eventuelt nye medlemmer og andre foreninger kan ta kontakt med dere.

Informasjonsskriv (helst et word-dokument på diskett eller som vedlegg
til e-post) kan sendes til
webansvarlig

Knut Edvard Larsen, Geminiveien 13, 3213 Sandefjord. e-post: Klikk på figuren nedenfor.
email Atle Michalsen


Copyright © NAGS 2008