Sørlandets Geologiforening

---

 

 

  • Har du noen gang funnet en rar eller spesiell stein på tur i naturen?

 

  • Kanskje du til og med har funnet en vakker krystall?

 

  • Lurer du på hva det er du har funnet?

 

  • Eller har du av og til lurt på hvorfor fjell og steiner ser ut som de gjør?

 

  • Synes du det virker spennende å kunne slipe en smykkestein?

 

Da er kanskje Sørlandets Geologiforening noe for deg.

 

Sørlandets Geologiforening ble stiftet 27. mai 1970, og var den første amatørgeologiske forening i Norge.

 

Foreningens formål er ”å skape interesse for, og formidle kunnskap om alminnelig geologi, bergarter, smykkesteiner, mineraler og malmer” og ”å være kontaktledd mellom geologer og geologisk interesserte”.

 

Vi er ca 100 medlemmer, og samles en gang i måneden til medlemsmøte på Agder naturmuseum.

 

Hver vår og høst drar vi på turer til gruver, mineralforekomster og steinmesser både lokalt og til andre steder i inn- og utland.

 

Gjennom foreningens tilslutning til Norske Amatørgeologers Sammenslutning (NAGS) mottar alle medlemmene Magasinet STEIN fire ganger i året.

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

Copyright Ó Sørlandets Geologiforening