Haugaland Geologiforening ble stiftet i 1987, og feirer 30-årsjubileum i 2017.  I 2016 hadde foreningen 26 medlemmer, så godt som stabilt fra året før.  Foreningens formål er å skape interesse for alle områder innenfor geologien, legge forholdene til rette for å drive med geologi som hobby, og å drive opplysende virksomhet. 
Vi er så heldige å disponere gratis lokaliteter av Haugesund Kommune, og holder til i Hemmingstad Bydelshus, Spannavegen 135, Haugesund.  Hver annen (fra høsten 2017: hver første) mandag i måneden har vi her foreningsmøter (‘åpent hus’, kåserier, temakvelder, steinbytte, steinutlodning).  
I tillegg disponerer vi et rom på huset for slipeaktiviteter (egne slipemaskiner og steinsag).  Andre aktiviteter er forenings turer til spennende minerallokaliteter, ikke minst lokale. Medlemsskap i Haugaland Geologiforening koster kr 250 pr år.  Vi er medlem i NAGS (Norske Amatørgeologers SammenSlutning), og inkludert i kontingenten er tidsskriftet STEIN  som foreningsmedlemmer mottar 4 ganger i året.

Kommunikasjon internt i foreningen skjer via mail, pluss vår (åpne) facebook-side  https://www.facebook.com/groups/1422570171356350/ 
Anbefaler samtidig forumet Norwegian Rockhounds, også på Facebook
https://www.facebook.com/groups/233405920004964/

Kontaktpersoner:
Roald Ellingsen, leder   90099023
   roalell@getmail.no
Lise Ringen, nestleder   91529874
   lisrin66@gmail.com

Herunder er noen bilder fra utsiden og innsiden av klubblokalet:

© Narve Brekkaa 2016