LANGESUNDSFJORDEN

Langesundsfjorden er Norges mest mineralrike distrikt. Omtrent 170 ulike mineraler er beskrevet herfra. Mange av disse er sjeldne også i verdensmålestokk, og finnes gjerne utelukkende i spesielle forekomster. 

Bildene nedenfor er tatt av Frode Andersen, velkjent fotograf og samler av Langesundsfjord mineraler. Trykk på bildene for å se full størrelse.

Ønsker du informasjon om områdets geologi, mineraler og mer, så besøk denne siden til Alf Olav Larsen: THE LANGESUNDFJORD SITE


BASTNASITE.jpg (68314 bytes) BASTNÄSITT
(bilde/pic. 10x8 mm)
Bjørndalen Q
Tvedalen
Samling/collection Frode Andersen
© Frode Andersen, Sandefjord

BEHOITE, HEDRUM, LÅGENDALEN.jpg (35735 bytes) BEHOITT
(Xl-gr. 1 mm)
Hedrum Pukkverk Q
Lågendalen, Larvik
Samling/collection Frode Andersen
© Frode Andersen, Sandefjord

BERBORITE, SAGA.jpg (26751 bytes) BERBORITT
(Xl 2mm)
Saga Q
Porsgrunn, Telemark
Samling/collection Svein Arne Berge
© Frode Andersen, Sandefjord

CATAPLEIITE, LÅVEN.jpg (49031 bytes) CATAPLEIITT
(stuff/specimen 30x20 mm)
Låven Q
Langesundsfjord
Samling/collection MGM-Oslo University
© Frode Andersen, Sandefjord

CHIAVENNITE, TUFTEN.jpg (64929 bytes) CHIAVENNITT
(bilde/pict. 12x15 mm)
Tuften Q
Tvedalen
Langesundsfjord
Samling/collection Frode Andersen
© Frode Andersen, Sandefjord

DIASPORE, SAGA.jpg (44546 bytes) DIASPOR
(Xl-gr. 4x7 mm)
Saga Q
Tvedalen
Langesundsfjord
Samling/collection Frode Andersen
© Frode Andersen, Sandefjord

EUDIDYMITE,VESLE ARØYA.jpg (28506 bytes) EUDIDYMITT
(Xl 10x4 mm)
Vesle Arøya
Tvedalen
Langesundsfjord
Samling/collection Frode Andersen
© Frode Andersen, Sandefjord

HELVITE, SAGA4.jpg (42401 bytes) HELVITT
(Xls 0,5 mm)
Saga Q
Tvedalen
Langesundsfjord
Samling/collection Svein Arne Berge
© Frode Andersen, Sandefjord

LEUCOPHANITE, AROYSKJÆR,LS.FJORDEN.jpg (60073 bytes) LEUCOPHANITT
(Xl 40x30 mm)
Arøyskjær
Langesundsfjord
Samling/collection MGM Oslo University
© Frode Andersen, Sandefjord

TVEDALITE, VEVJA.jpg (48432 bytes) TVEDALITT
(bilde/pict. 6x5 mm)
Vevja Q
Tvedalen
Langesundsfjord
Samling/collection Frode Andersen
© Frode Andersen, Sandefjord

WOEHLERITE, SKUTESUNDSJÆR.jpg (60734 bytes) WOEHLERITT
(Xl 30x25 mm)
Skutesundskjær
Langesundsfjord
Samling/collection MGM - Oslo University
© Frode Andersen, Sandefjord


Copyright © NAGS - Norske Amatørgeologers Sammensluttning