NAGS SKRIFT  NR.1   
VI SAMLER STEIN OG MINERALER

av ØIVIND JUUL NILSEN
 
FORORD 
HVA ER GEOLOGI
JORDENS ALDER
MINERALOGI 
            - Mineraldannelse. 
            - Grunnstoffene fordeling i jorda 
KRYSTALLOGRAFI
GEOLOGI FOR SAMLEREN 
            - Bergarter og deres mineraler 
            - Eruptive bergarter 
                        - Dypbergarter 
                        - Dag- og  gangbergarter
             - De eruptive bergarters mineralogi
             - Metamorfe bergarter
                        - Kontaktmetamorfose 
                        - Regionalmetamorfose
             - Sedimentære bergarter 
             - Pegmatitter 
                        - Undersøkelse av pegmatitter 
                        - Komplekse pegmatitter 
FELTARBEID
            - Utstyr 
            - Hvor skal vi lete etter mineraler 
HJEMMEARBEIDET           
            - Fjerning av rust 
            - Fjerning av organisk stoff 
            - Fjerning av kalkspat 
            - Trimming av stuffen 
I SAMLING/ARKIVERING 
SLUTTORD             

Til Startsiden

 

 

NAGS © 2001- 2004