Home ADAMSITT-(Y)
  NaY[CO3]2 ∙ 6H2O  

  Adamsitt-(Y), ett vannholdige natrium-yttrium karbonat, er i Norge kun kjent fra Hundholmen, Tysfjord i Nordland. Her opptrer mineralet som en sjeldenhet som hvite, plate-, blad- eller nåleformede, silkeaktige krystaller. Disse danner opptil 3 millimeter store stjerneliknende aggregater. Det opptrer sekundært på sprekker i  fluoritt (”yttrofluoritt”) og på krystaller av fluorthalénitt-(Y).  Mineralet har antagelig blitt dannet gjennom reaksjon med sjøvann og ”yttrofluoritt” (Husdal 2008).
Mineralet ble førstegang oppdaget og  beskrevet fra Poudrette Quarry, Mt.St. Hilaire i Canada i 1992, og er senere også blitt funnet  i Shomiokitove i Umbozero gruva, Lovozero, Kolahalvøya, Russland

 
 
                    Referanser:

HUSDAL, Thomas (2008): The minerals of the pegmatites within the Tysfjord granite, northern Norway. Bergverksmuseets Skrift 38, 5-28

 

          © K. E. Larsen /NAGS 2009-11                                   
 

         Linker til bilder av Adamsitt-(Y) fra Hundholmen:  Knut Eldjarn sine bilder på Mindat.org