Home AFTITALITT
  (K,Na)3Na (SO4)2

  Aftitalitt, et kalium-natrium sulfat, (K,Na)3Na (SO4)2 er beskrevet av Hansteen &  Burke (1994) fra ekeritt fra Eikeren-Skrim området. Her opptrer mineralet i væskeinneslutninger i kvarts sammen med halitt og kalsitt. Mineralet opptrer som 2-30 m store korn.
Mineralet er vannløselig.

Engelsk stavemåte er aphthitalite.   
Synonym:  glaseritt
 

                    Referanser:

HANSTEEN, Thor H. & BURKE, Ernst A. J. (1994) : Aphthitalite in high-temperature fluid inclusions in quartz from the Eikeren- Skrim granite complex, the Oslo Paleorift,  Norsk Geologisk Tidsskrift 74,  238-240

                  © K.E.Larsen /NAGS 2004