Home AIKINITT
  PbCuBiS3  

  Aikinitt, et bly-kobber-vismut sulfid, er funnet ved Konnerud gruver, Drammen, Buskerud som gråaktige små masser med metallisk glans sammen med sfaleritt, chalcopyritt og galenitt. Ved Kontaktstollen, Konnerud er aikinitt  observert med et tynt, hvitt belegg av hydrocerussitt (pers. medd. Gunnar Raade 1993)
 
 
                   

Aikinitt  (grå metallisk) i kvarts med chalcopyritt (kobberkis),  Bildebredde: 2 x 2cm
Konnerud gruver, Drammen , Buskerud

Samling og foto : © Knut Edvard Larsen
 
 
 
 
 
 
 

Referanser:

- NEUMANN, Heinrich (1985): Norges mineraler. Norges geologiske undersøkelse. Skrifter 68.
- Pers. medd. Gunnar Raade 1993

 
 

© K. E. Larsen /NAGS 2006