Home ALABANDITT
  MnS  


Alabanditt,  et mangansulfid, er funnet  i  en kobber- rik del av svovelkismalm fra Fløttum gruve, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag.

Engelsk stavemåte av mineralnavnet er alabandite.   
  Referanser:
- NILSEN, O. (1978):  Caledonian sulphide deposits and minor iron-formations from the southern Trondheim region, Norway. Norges Geologiske Undersøkelse 340, 35-85
 

                 © K. E. Larsen /NAGS 2009