Home    

ARGENTOPYRITT

 

Argentopyritt, AgFe2S3,  et  sølv-jernsulfid, er påvist i polerslip av malmprøver fra Kongens gruve, Kongsberg sølvgruver, Buskerud. Det forekommer her som uregelmessige mikroskopiske korn i dyskrasitt sammen med sølv.

For bilde av polerslip i Kjell Gatedals samling, klikk her.
Engelsk stavemåte av mineralnavnet er argentopyrite.   

Referanser:
pers. med. Kjell Gatedal
http://www.mindat.org/picshow.php?id=45607

 © K.E.Larsen /NAGS 2006