Home       EMPRESSITT

 

Sølvtelluridet Empressitt, AgTe, er påvist av  Nigel J. Cook (1996) i polerslip av remoblisert sulfidmalm fra  Giken II  gruve, Sulitjelma kobbergruver, Fauske, Nordland. Her opptrer det som mikroskopiske korn på grensen mellom galena-sfaleritt og galena-gudmunditt. Cook (2001) publiserer også en mikrosonde analyse av mineralet.

Engelsk stavemåte er empressite.  Navnet har mineralet fått etter typelokaliteten, Empress Josephine mine, Saguache County i Colorado, USA.

Referanser:

Cook, Nigel J. (2001): Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway. Ore Geology Reviews 11, 303-338

(Listet opp i oversiktsartiklene:)

Nordrum, Fred Steinar (1999): Minerals from the Sulitjelma Copper Mines, North Norway. Bergverksmuseets Skrift nr 15, 47-56
Nordrum, Fred Steinar( 2004): Mineralene i Sulitjelma kobbergruver, Fauske. STEIN 31(3),3-23

 © K.E.Larsen /NAGS 2006