Home

LAWSONITT

 
   
Kalsium-aluminium-silikatet Lawsonitt, CaAl2Si2O7(OH)2* H2O, ble funnet i 1983 på OscarII s land, Svalbard i forbindelse med den japanske Svalbardekspedisjonen. Her opptrer det som bergartsdannede mineral i metabasitt i Vestgötabreen formasjonen (et blåskifer-eklogitt kompleks) sammen med glaukofan, pumpellyitt, aktinolitt, epidot, kloritt, kvarts, titanitt m.fl. Det er påvist i bergartslip som tabulære euhedrale korn på 0,5 mm i diameter.

Lawsonitt er et karakteristisk mineral for lav-temperatur metamorfose.
Referanse:
Hirajima, T. Hiroi, Y. &Ohta, Y.(1984): Lawsonite and pumpellyite from the Vestgötabreen  Formation in Spitsbergen. Norsk Geologisk Tidskrift 64, 267-274

 

© K.E.Larsen /NAGS 2006