ORGANISKE FORBINDELSER

Hoelitt Mt.Pyramide,Vest-Spitsbergen, Svalbard Raade 1996, s 43-44
Moolooitt i lav;  Gjersvik, Nord-Trøndelag Mineralogical Magazine 51,715-718

MULIG NYE MINERALER

   
"Lockenmineral", Sando pukkverk, Sande, Vestfold Bergverkmusk skr 9 s 20 + skr 12 s 13
(Nb,Fe)-substituert anatas, Herrebøkasa, Halden Stein nr 3/97 s 122-123
Nytt vannholdig Cu-Te oksyd, Gråurdfjellet, Oppdal Stein nr 2/98 s31
Pyrauritt-liknende mineral, Dypingdal, Snarum NAGS-nytt nr 1 1-4/88, s 62
Nytt mineral  Ca3.5(Th,U)1.5(SiO4)3(OH), Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr. 12 s 7 
Nytt mineral Ca~0,8Al~0,2SiOn(OH)m*xH2O, Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr. 12 s 7 
Nytt mineral Na2Ca4Si6O15(OH)4, Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr. 12 s 7 
Nytt zeolitt ? Na2Ca4Si4O16* xH2O, Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr. 12 s 7
Nytt mineral (som eksolusjoner i ilmenorutil) Håverstad, Iveland(Sc,Fe3+)(Nb,Ta)O4 Can.Min. 38 (2000), 907-913