MULIGE NYE MINERALER
(Be, M)(V,Ti)3O6 fra Byrud, Eidsvoll, Akershus Raade, G. & Balić-Žunić, T. (2006)
"Lockenmineral", Sando pukkverk, Sande, Vestfold Bergverkmusk skr 9 s 20 + skr 12 s 13
(Nb,Fe)-substituert anatas, Herrebøkasa, Halden Stein nr 3/97 s 122-123
Nytt vannholdig Cu-Te oksyd, Gråurdfjellet, Oppdal Stein nr 2/98 s31
Pyrauritt-liknende mineral, Dypingdal, Snarum NAGS-nytt nr 1 1-4/88, s 62
Nytt mineral  Ca3.5(Th,U)1.5(SiO4)3(OH), Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr. 12 s 7 
Nytt mineral Ca~0,8Al~0,2SiOn(OH)m*xH2O, Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr. 12 s 7 
Nytt mineral Na2Ca4Si6O15(OH)4, Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr. 12 s 7 
Nytt zeolitt ? Na2Ca4Si4O16* xH2O, Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr. 12 s 7
Nytt mineral (som eksolusjoner i ilmenorutil) Håverstad, Iveland(Sc,Fe3+)(Nb,Ta)O4 Can.Min. 38 (2000), 907-913
UNDER BESKRIVELSE:
IMA 2007-060, Lagmannsvik, Tysfjord;

(Ce,Ln,Ca)9(Al,Fe3+)(SiO4)3[SiO3(OH)]4(OH)3
Et mineral i ceritt gruppen.

BergVerkMus skr. 38 s 23