Home ALLOFAN

 

Allofan, et vannholdig aluminiumsilkat, Al2[SiO5]* nH2O. (amorft),
ble i Norge førstegang beskrevet av Oftedahl (1950) fra Søsterhjemmet, Oslo hvor det opptrådte i en sprekkefylling i en ordovicisk leirskifer (Bjørkåsholmen-formasjonen).
Mineralet er også observert som gulbrune til rødbrune voksaktige masser i små druserom i ekeritt ved Gjerdingen, Lunner, Oppland (Raade & Haug 1982)

Engelsk stavemåte av navnet er allophane.
Referanser:
Neumann, Heinrich (1985): Norges mineraler. Norges geologiske undersøkelse. Skrifter 68
Oftedahl, Chr. (1950): An occurence of allophane in Oslo. i Norsk Geologisk Tidskrift 28, ss 242-244
Raade, G. & Haug, J.(1982): Gjerdingen. Fundstelle seltener Mineralien in Norwegen. i LAPIS nr 6, 1982 ss 9-15

 

 © K.E.Larsen /NAGS 2004