Anhydritt
 
Hjelle
Stryn
 
Størrelse på
krystall (rosa)
er 1,8 × 1,3 cm
 
Samling
og foto©
Atle Michalsen