Axinitt-(Fe)
 
Bergsdalen
Voss
 
Samling:
De naturhistoriske samlinger
Bergen, Geologisk avdeling
 
Foto: Karl E. Dalen