Sammenvoksninger av
boralsilitt (B)
og  werdingitt

 

(W-blålig, grønnn og gul)
Kryssede Nicols.
 
Prøve HE138B2
Almgjothei
Rogaland
Norge
 
Mikrofotografi
av farget tynnslip
(© Grew 1998).
 
Courtesy of  Professor Ed Grew,

University of Maine, USA