Brewsteritt-Ba
 
Vinoren
Flesberg
Kongsberg sølvgruver
Buskerud 
 
Utsnitt 2 x 3 mm
Samling og foto©
 Kjell Myre