Cancrinitt

 

Brennhaugane
Sørøya
Vest-Finnmark

 

7× 5 cm

 

Samling
og foto©  
Atle Michalsen