Danburitt
8 mm

 

I amasonitt-genthelvin
pegmatitt
 
Bakstevalåsen
Gunhildrud
Øvre Eiker
Buskerud
 
Se også:
http://www.mindat.org/photo-57372.html
http://www.mindat.org/photo-57373.html