Dumortieritt
 
Valle
Bamble
Telemark
 
Samling
og fotoŠ 
 Lars Olav Kvamsdal