Gahnitt
(grønn)
 
Vats
Rogaland
 
Størrelse på prøve
6 × 3 cm 
 
Røde felt er spessartin.
 

Samling og foto©

Atle Michalsen