Hilairitt
på albitt
 
Siktesøy
Langesundfjorden
 
Kulediameter 0,35 mm
 
Samling:
Frode Andersen
 
Foto©
Tom Engvoldsen