Hollanditt
 
Tangen
Hurdal
 
Samling:
og foto  
Atle Michalsen