Fenakitt
 
Eikern
Buskerud

 

Hentet fra
Hurum, J. H. et al (1997)