Kuliokitt-(Y)
krystaller i matrix fra
 
Høydalen seter
Tørdal
Telemark
 
Bildebredde 2,5 cm.
Det mursteinsbrune mineralet er
fluoceritt-(Ce)
 
Samling og foto©
Roy Kristiansen