Låvenitt 
 
Låven  Langesundsfjorden
 
Samling:
MGM
Foto:  
Atle Michalsen